➡ Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τις παιδικές χαρές σε Βουνιχώρα και Πεντεόρια
➡ Ευθ. Γρίβας: «Ασφαλές παιχνίδι για τα παιδιά και επιστροφή χρημάτων που δικαιούνται στις Κοινότητες»
📌 Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την πραγματοποίηση των έργων σε δύο παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα στις Κοινότητες Βουνιχώρας και Πεντεορίων. Στο πλαίσιο αυτών αναμένεται να γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων οργάνων με νέα, που θα πληρούν το σύνολο των προδιαγραφών που ορίζονται, διαμορφώνοντας συνολικά ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά που θα κάνουν χρήση τους.
Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου είναι 25.000 ευρώ και τα χρήματα προέρχονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της κάθε Κοινότητας αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, καταρχάς θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων και στη συνέχεια θα λάβει χώρα σειρά παρεμβάσεων, όπου βάσει των μελετών αναμένεται:
✅ Η τοποθέτηση νέων οργάνων
✅ Η τοποθέτηση πλακών ασφαλείας στις επιφάνειες πτώσης των οργάνων για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ
✅ Η πλήρωση του χώρου πέραν των πλακών ασφαλείας με ποταμίσιο βότσαλο
✅ Η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρικού δικτύου για τον ηλεκτροφωτισμό της παιδικής χαράς
✅ Ο ελαιοχρωματισμός των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων
✅ Η προμήθεια και εγκατάστασης κατάλληλης βρύσης
✅ Η προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και καθιστικών με πλάτη
✅ Η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς
Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά των παιδικών χαρών θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων, διασφαλίζοντας αφενός τη νόμιμη λειτουργία τους και αφετέρου την ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών δύο παρεμβάσεων που αφορούν στην υποχρέωση εναρμόνισης του Δήμου μας στα όσα προβλέπει εδώ και αρκετά χρόνια η πολιτεία για τη λειτουργία των παιδιών χαρών», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γαλαξιδίου κ. Ευθύμιος Γρίβας, ευχαριστώντας τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Βουνιχώρας κ. Δημήτριο Τσελέ και Πεντεορίων κ. Μάρκο Παπαπολίτη, για την άριστη συνεργασία που είχαν για τη δρομολόγηση των έργων. Και συμπλήρωσε: «Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθούν προς χρήση στα παιδιά δύο σύγχρονοι χώροι που θα πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων για το ασφαλές τους παιχνίδι. Ταυτόχρονα, όμως, επιστρέφουμε στις Κοινότητες με τη μορφή σημαντικών παρεμβάσεων χρήματα που δικαιούνται από την εγκατάσταση ΑΠΕ εντός των γεωγραφικών τους ορίων, αποκαθιστώντας και σε αυτό τον τομέα την τάξη».
Ευθύμιος Γρίβας
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου