Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων, έγινε σήμερα σήμερα στην Κοινότητά μας, από οργανωμένο συνεργείο του Δήμου μας.

Είναι η δεύτερη φορά που προσέρχεται μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, οργανωμένα το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, το οποίο πέραν των καμένων λαμπτήρων, επισκεύασαν και το σύνολο σχεδόν των βλαβών που υπήρχαν στο δίκτυο, και το οποίο επί σειρά ετών παρέμεινε αναξιοποίητο.

Θέλω να τονίσω την εξαιρετική συνεργασία που είχα με τον επικεφαλής του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού κ. Παναγιώτη ΒΑΚΡΑΚΗ, και τους συνεργάτες του και να επαινέσω τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την προθυμία που τους διακατέχει, με αποτέλεσμα οι εργασίες να διεξαχθούν σε σύντομο χρόνο και επιτυχώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.