Σας γνωρίζουμε ότι αύριο Παρασκευή  31 Ιουλίου 2020 και πρωινές ώρες συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του δήμου μας θα βρίσκεται στην Κοινότητά μας προκειμένου να αντικαταστήσει χαλασμένους λαμπτήρες.

     Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπου έχετε εντοπίσει πρόβλημα να μας το γνωρίσετε έγκαιρα προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο του συνεργείου.

     Η Κοινότητα συγκεντρώνει καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν και προσπαθεί σε σύντομο χρόνο να επιλύονται.

     Σας ευχαριστώ για την συνεργασία.