Οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2020 και η υλοποίησή τους

     Παναγιώτης Ταγκαλής: «Οργανώσαμε το Δήμο, μειώσαμε τις δαπάνες και βρήκαμε χρηματοδοτήσεις για σημαντικά έργα»