Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να δούμε εάν είμαστε δικαιούχοι της επιστροφής του 1%,  από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που λειτουργούν στην περιφέρεια της Κοινότητάς μας, καθόσον θα αποδοθούν τα ποσά που δικαιούνται  οι οικιακοί καταναλωτές στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ. 

     Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας τον οκταψήφιο κωδικό της παροχής μας στην εφαρμογή.