Για ενημέρωση των δημοτών μας

” Όπως ενημερωθήκαμε από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Άμφισσας αύριο 19 Ιανουαρίου 2021 και κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30΄,  θα γίνει διακοπή ρεύματος προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα χωρίς άλλη ειδοποίηση, για τον λόγο αυτό όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία θα θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.”