Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει βλάβη στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης της Κοινότητάς μας και για τον λόγο αυτό υπάρχει διακοπή νερού.

Η βλάβη εντοπίστηκε και θα αποκατασταθεί στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.