Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό του δικτύου που τροφοδοτεί με νερό την κεντρική δεξαμενή, που εξυπηρετεί την Κοινότητά μας και την Κοινότητα Αγίων Πάντων.

     Η Δημοτκή Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, θα προσπαθήσει να εντοπίσει και αποκαταστήσει την βλάβη.

    Παράκληση να γίνει λελογισμένη χρήση του νερού, για να καλύψουμε τις στοιχειώδης ανάγκες μας.

    Σας ευχαριστώ