Μεγάλη βλάβη αντιμετωπίζεται αυτή την ώρα από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.   στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης.

Επίσης σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει βλάβη και εντός του οικισμού του χωριού μας, κάτω από το σχολείο.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. θα προσπαθήσει σε σύντομο χρόνο να αποκαταστήσει την μεγάλη βλάβη στον αγωγό και μεσημβρινές ώρες συνεργείο της θα βρίσκεται στο χωριό μας για την αποκατάσταση και της δικής μας βλάβης.

Παράκληση να γίνει λελογισμένη χρήση του νερού και αποφυγή ποτίσματος, μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών, για να καλύψουμε μόνο ανάγκες για οικιακή κατανάλωση.

Σας ευχαριστώ.