Σας γνωρίζουμε κατά την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2021 έως και την 31-10-2021, απαγορεύεται το άναμα της φωτιάς, (σχετική η 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Α.Δ.Α: PP2E46MTΛΒ-80Δ)