Μόλις ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., ότι έσπασε ο κεντρικός αγωγός του νερού  από το διυλιστήριο που δίνει νερό σε Ιτέα, Γαλαξίδι, Αγία Ευθυμία, Σερνικάκι, Βουνιχώρα και Πεντεόρια.

     Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. θα προσπαθήσει σε σύντομο χρόνο να αποκαταστήσει την βλάβη.

    Παράκληση να γίνει λελογισμένη χρήση του νερού, για να καλύψουμε στοιχειώδης ανάγκες.

    Σας ευχαριστώ