Δελτίο Τύπου
Φεστιβάλ Δελφών “Το Λάλον Ύδωρ” 2021
“Με λογισμό και μ’ όνειρο”
19 Ιουνίου – 9 Αυγούστου