Π. Ταγκαλής: «Πολύτιμο εργαλείο για τις διεκδικήσεις μας η συμμετοχή των πολιτών»