Από οργανωμένο συνεργείο του Δήμου Δελφών, έγιναν σήμερα κλαδέματα στις μουριές της πλατείας, στην είσοδο του χωριού στο παρκάκι, και σε πουρνάρια που κάλυπταν μέρος της Επαρχιακής Οδού Γαλαξιδίου Πεντεορίων, στην είσοδο του χωριού.

   Επίσης έγινε καθαρισμός της πλατείας, του περιβάλλοντος χώρου, και της εισόδου του χωριού.

   Οι παρεμβάσεις αυτές στο οδικό δίκτυο θα συνεχιστούν.