ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ    ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

 

 

Πεντεόρια 19.5.2020

Αρ. Πρωτ: 70 / 2020

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση  σχετικά με  την ανασυγκρότηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

Σας γνωρίζουμε, ότι:

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται  προϊόντα, και

1. για την καλύτερη οργάνωση και την καλύτερη διαδικασία διανομής των πλεονασμάτων και

2. δεδομένου ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, δεν επιτρέπεται διανομή προϊόντων, ακόμη και πλεονασμάτων, σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπωλείου, πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου με ισχύουσα άδεια διαμονής

β. Εκκαθαριστικό , φορολογική δήλωση Ε1, και Ε9

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ε. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης, όπου υπάρχει

στ. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, όπου υπάρχει

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, ότι θα ενημερώσει την επιτροπή διαχείρισης  σε περίπτωση μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης (υπάρχει συνημμένο έντυπο)

η. Οποιαδήποτε ενημερωτική ή συστατική επιστολή με απαραίτητα δικαιολογητικά, που κρίνει ο αιτών, ότι πρέπει να εξετάσει  η επιτροπή διαχείρισης.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μάρκος  Ε.  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ