Με απόφαση του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δελφών με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

    Στην Δημοτική μας Ενότητα ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Γρίβας, συνεχίζει με τα ίδια καθήκοντα και για το τρέχον έτος, και ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος, από την Δημοτική μας Ενότητα, ο κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος με αρμοδιότητα:

α. Της Διεύθυνσης των Κ.Ε.Π.

β. Της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και υλοποίησης του κτηματολογίου του Δήμου Δελφών και

γ. Της εποπτείας, ευθύνης και συντονισμού των Δομών Βοήθειας στο Σπίτι και ΚΕΠ Υγείας.

     Σε όλους τους Αντιδημάρχους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.