Παράταση δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής,
μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021