Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Φωκίδας, παρατάθηκε για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 22 Νοεμβρίου 2021 και για τους κατοίκους εξωτερικού έως την  13 Δεκεμβρίου 2021.

Σχετικό το με αριθ. πρωτ: 110629 από 2-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας.