ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερωτικό σημείωμα για την παράταση υποβολής δηλώσεων σχετικά με τον
καθορισμό της επιφάνειας υπολογισμού των δημοτικών τελών
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
51 του ν. 4647/2019, παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου που
δεν το έχει δηλωμένο στη Δημοτική Ενότητα που ανήκει, καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη που
έχει δηλωμένο το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να υποβάλει
δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων του χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς
αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, για τη
μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις
αυθαιρέτων.

Καταληκτική ημερομηνία ορθής δήλωσης είναι η 31η Αυγούστου 2020.

Η δήλωση των ορθών στοιχείων γίνεται στα Δημοτικά καταστήματα της κάθε
Δημοτικής Ενότητας και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δ. Δελφών (πλατεία Κεχαγιά Άμφισσα).