Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από τον Δήμο Δελφών για την προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, προκειμένου να τοποθετηθούν εντός του οικισμού της Κοινότητάς μας.

Είναι αρκετά τα σημεία που θα καλύψουμε με την παρούσα προμήθεια.

Ήταν κάτι που το επισημάναμε από την αρχή, και γίνεται πράξη.

Ευχαριστώ τους γονείς που ανταποκρίθηκαν και με τις προτάσεις τους θα ολοκληρώσουμε το έργο αυτό, για την ασφάλεια ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.