ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψη προσωπικού για εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων»