Από τον Στάθη Μαρματάκη:

     Πάλι έπεσαν κεραυνοί στο χωριό. Πριν μερικούς μήνες που είχαν πέσει είχαν καταστρέψει  TV καθώς και τα μηχανήματα της Κοινότητας .                                            

    Σε συζήτηση που είχα τότε με τον Πρόεδρο του είχα γνωρίσει ότι πάνω από τα σπίτια της Ελένης Κωστάκου, Στάθη Καϊμάρα και Αθανασίου Θεοχάρη περνάνε μεγάλα ηλεκτρικά φορτία με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι τηλεοράσεις και να κινδυνεύει ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. 

     Ο Πρόεδρος θα έκανε έρευνα  αν αυτό είναι εφικτό και αποτελεσματικό. Πάντως ανεξαρτήτως του κόστους ένα αλεξικέραυνο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε πρώτη φάση οπωσδήποτε στη ΜΑΥΡΑΧΙ. Παλιά δεν υπήρχαν χρήματα, από το 2012 και μετά που έχουμε από τις ΑΠΕ μπορούμε να διαφυλάξουμε τις περιουσίες των κατοίκων αλλά και την καθημερινότητά τους.