Ενημερωθείτε σχετικά για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, «αφορά και την Κοινότητά μας», στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.  

Ειδικά για την πρώτη φάση αιτήσεων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 15/07/2021