Π. Ταγκαλής: «Ο σχεδιασμός δίνει τη θέση του στην πράξη»