Σημαντική παρέμβαση στα Πεντεόρια με εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης
δικτύου ύδρευσης
Σ. Σωτηρόπουλος: «Στόχος μας από την αρχή της θητείας να είμαστε άμεσα
αποτελεσματικοί»

     Σε συνέχεια της περάτωσης των έργων αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης του χωριού μας, η Κοινότητα Πεντεορίων θα ήθελε να απευθύνει τις θερμές της ευχαριστίες τόσο στο Δήμαρχο Δήμου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή και στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου κ. Ευθύμιο Γρίβα όσο και στη Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό της κ. Σωτήριο Σωτηρόπουλο, για την ανταπόκριση στα αιτήματά μας και την άψογη συνεργασία ώστε να διευθετηθεί ένα ζήτημα που επί δεκαετίες  δημιουργούσε προβλήματα στην καθημερινότητα των συγχωριανών μας και να βελτιστοποιηθεί η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του χωριού.

    Με γόνιμο διάλογο και συντονισμένες ενέργειες, όλοι οι αρμόδιοι φορείς ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας να είναι πλέον ευρύτερο και, παράλληλα, πλήρως λειτουργικό και αποδοτικό.

     Μαζί με τις ευχαριστίες, λοιπόν, θα θέλαμε να εκφράσουμε και την ευχή μας να χαίρουν όλα τα ζητήματα της Κοινότητας, τόσο παροντικά όσο και μελλοντικά, εξίσου αποτελεσματικής αντιμετώπισης.