Αποφασίζουμε μαζί για τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πλατεία του χωριού μας, τους μήνες των διακοπών μας.

Επειδή από το αρχείο της Κοινότητας προκύπτει αποσπασματική λήψη μέτρων για την πλατεία, πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις παλιές αποφάσεις οι οποίες να ισχύουν για τα επόμενα χρόνια.

Τα μέτρα οδικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων που πρέπει να πάρουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, με δεδομένο  ότι κατά τους θερινούς μήνες  παρατηρείται,  αυξημένη κίνηση οχημάτων και πεζών, μεγάλη επισκεψιμότητα ετεροδημοτών και λόγω των πολιτιστικών εκδηλώσεων, και προς αποφυγή  ατυχημάτων, κυρίως των παιδιών  που παίζουν κατά τις βραδινές ώρες, κρίνεται αναγκαία η απαγόρευση διέλευσης  των οχημάτων από την Κεντρική πλατεία, και η απαγόρευση στάθμευσης επί της κεντρικής πλατείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικας οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ., τις διατάξεις του ν. 3852/2010 Καλλικράτης, τις διατάξεις του ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης – πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, τις ανάγκες τις Κοινότητας και,

Α. Επειδή η οδική ασφάλεια των πεζών προέχει έναντι όλων των άλλων και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών που παίζουν στον χώρο της πλατείας, και επειδή από την ολιγόωρη απαγόρευση δεν δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους και επιχειρηματίες, με δεδομένο ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες όχι μόνο των δημοτών μας αλλά και των διερχομένων, χωρίς να διαταράσσεται η κανονικότητα στις συνήθειές τους.

Β. Ότι τα μέτρα λαμβάνονται για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας και για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος.

Γ. Να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και µόνο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως των ασθενοφόρων οχημάτων, των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κ.λ.π. και

Δ. Την δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας με αναπηρίες, σε χώρο πλησίον της πλατείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ

  1. Την απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων από την κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων, από την 16η Ιουνίου έως την 10η Σεπτεμβρίου  και κατά τις ώρες 18:00΄ έως 01:00΄, (είναι το χρονικό διάστημα που είναι κλειστά τα σχολεία και έχουμε πολλά μικρά παιδιά στο χωριό μας), με εξαίρεση και µόνο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
  2. Να απαγορεύεται η στάθμευση στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων, όλο το εικοσιτετράωρο καθημερινά, από την 16η Ιουνίου έως την 10η Σεπτεμβρίου και να επιτρέπεται μόνο η προσωρινή στάθμευση στα οχήματα τροφοδοσίας, από την 07:00΄ώρα έως την 18:00΄ώρα.
  3. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης και με την τοποθέτηση των απαγορευτικών πινακίδων:

1. (Ρ-7) και πρόσθετων πινακίδων με την αναγραφή των μηνών και των ωρών ισχύος των πινακίδων,

α) στην βόρεια πλευρά της πλατείας, στο ύψος της οδού, ιδιοκτησιών Μαμαρέλη και Μαρδάκη,

β) στην δυτική πλευρά της πλατείας, στην θέση φωλίτσα καθώς και στις ιδιοκτησίες Σιδεράκου και Κοκκόρη, και

γ) στην ανατολική πλευρά της πλατείας, στην θέση ιδιοκτησιών Πολύζου και Παπαγεωργίου καθώς και στις ιδιοκτησίες Θεοχάρη και Καπράλου, με πρόσθετη πινακίδα ενημέρωσης για την απαγόρευση διέλευσης από την κεντρική πλατεία, στο ύψος της οδού, ιδιοκτησιών Μπαρτσώτα και Κούτρα, και

2. (Ρ-39) επί της κεντρικής πλατείας.

 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ