Την Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00, η φετινή συνέλευση των κατοίκων της Κοινότητάς μας.