Σύσκεψη στο Δημαρχείο της Άμφισσας με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά
Στην ατζέντα σημαντικά θέματα όπως αυτό της οικοδομησιμότητας στη ζώνη Δ’ της πόλης
του Γαλαξιδείου